Presentada’una denúncia davant el Fiscal delegat de delictes d’odi i discriminació

Redactat per admin el 15 f, 2014 Categories: Nota de premsa

Les associacions i col·lectius signants del ‘Manifest per la dignitat democràtica davant la banalització del Nazisme’ han presentat avui dimecres, 15 d’octubre, una denúncia davant el fiscal delegat de delictes d’odi i discriminació a Catalunya amb motiu de la propagació d’insults, les calumnies i les amenaces difosos de manera pública i reiterada en que s’afirma que els actes i manifestacions dels ciutadans catalans, les entitats de Catalunya i dels representants polítics de les institucions Catalanes són actuacions pròpies del Nazisme o de règims feixistes.

Aquests insults i atribució d’actuacions pròpies del Nazisme i els règims feixistes s’emmarquen dins del Hate speech, el discurs d’incitació a l’odi, i ha arribat a estar pronunciat per persones de rellevància pública i càrrecs amb responsabilitats polítiques.

La data de presentació de la denúncia no és un fet casual. Les entitats han escollit la data del 15 d’octubre com a homenatge al president Lluís Companys i Jover en el 74è aniversari del seu assassinat a mans dels feixistes.

La denúncia constata que des de les campanyes al boicot dels productes provinents de Catalunya empreses el 2004, i sobretot d a partir de la celebració de les consultes populars sobre la independència de Catalunya l’any 2009 s’ha experimentat un creixement d’equiparació i comparació dels Catalans i les entitats, institucions i representants de Catalunya amb els Nazis i així mateix les activitats dels col·lectius Catalans han estat equiparades amb els actes perpetrats pels règims feixistes.

Actualment la banalització i trivialització del nazisme com a caricaturització vexant i justificació de possibles agressions contra els Catalans, les entitats, institucions i representants de Catalunya ha esdevingut una constant, principalment mitjançant Twitter i Facebook, aprofitant una sensació de relativa impunitat i s’ha propagat tot un seguit de comparacions que es refereix a persones i entitats de catalunya com a : Fuhrers, Hitlers, Goebbelians, promotors de l’Holocaust, practicants d’un Lenbensraum i d’estrategies de les S.A. Nazis i l’adopció de neologismes com Nazionalistas Catalanes o Nazicatalanes.

Les entitats que promouen la denuncia consideren que aquestes conductes no poden emparar-se en el dret a la Llibertat d’expressió ja que aquest té un límit en la calumnia i la injuria, i la gravetat d’usar el terme Nazi “suposa una expressió pejorativa que repugna a la societat actual” tal i com ha vingut a definir la jurisprudència del Tribunal Suprem de l’Estat Espanyol. Oimés en casos en els quals la connotació de l’insult és banalitzadora i trivializant respecte els crims de genocidi i crims contra la humanitat per dirigir-se contra un grup de ciutadans en exercici dels seus Drets.

A més de declaracions banalitzadores del nazisme i el feixisme, la denúncia evidencia les amenaces i la incitació a l’odi fomentada per part de persones de rellevància pública que, faltant manifestament a la veritat, justifiquen i promouen possibles actes de violència contra els ciutadans de Catalunya, els membres de les seves entitats i de les institucions que els representen.

Finalment, les entitats han lamentat el fet que l’Estat Espanyol encara no hagi fet cap pas per incloure en el seu ordenament jurídic penal el contingut de la Decisió Marc 2008/913/JAI relativa a la lluita contra determinades formes i manifestacions de racisme i xenofòbia. La data límit per transposar la directiva era el 28 de novembre de 2010. La transposició d’aquesta legislació europea faria molt difícil la continua passivitat de les autoritats espanyoles davant fets com els que es denuncien.

El “Manifest per a la Dignitat Democràtica Davant la Banalització del Nazisme” http://www.manifestdignitat.cat va ser impulsat per la Fundació Catalunya, l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans i la Comissió per la Dignitat i compta amb l’adhesió de 65 entitats i Ajuntaments.